UWAGA! 

W zakładce "Dokumenty" zamieściliśmy uaktualnione oraz nowe dokumenty szkolne:

Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Program Wychowawczy 

Program Profilaktyki

Regulamin korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych

Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w SP nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Rada Rodziców prosi o wpłacanie składek wg stawki dotychczas obowiązującej: 

pierwsze dziecko – 30 zł, drugie – 20 zł, trzecie – 10 zł.

Dziękujemy Wam, nauczyciele! - 2016/2017

Dzień Edukacji Narodowej  jest okazją do pochylenia się nad trudem pracy nauczycieli i wyrażeniem wdzięczności przez uczniów za ich wysiłki i starania w edukacji i wychowywaniu mlodego pokolenia. Jak co roku Samorząd Uczniowski przygotował z tej okazji program artystyczny. Miał on konwencję nieco humorystyczną, a zatytułowany był: "Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął sie nauczyciel na świecie?". W drugiej części programu widzowie mieli okazję zobaczyć pokaz mody nauczycielskiej, w którym aktorzy zaprezentowali różne typy nauczycieli. Były również życzenia i gromkie: Hip!Hip!Hura! na cześć grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły. Program zakończył się  wręczeniem naszym pedagogom ciasteczek upieczonych przez członkoów samorządu.

 Święto Edukacji Narodowej jest również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń nauczycielom za ich pracę. W tym roku z rąk dyrektora szkoły nagrody odebrały panie: Elżbieta Wirska-Więcław, Jolanta Sanecka i Alina Zygmunt-Kulesza. Nagrodę Burnistrza otrzymała p.Małgorzata Mach, a nagrodę Ministra – p.Elżbieta Dmitrowska-Kaduk. Panie Anna Trębacz i Anna Szlajnda zostały uhonorowane Medalem Edukacji Narodowej. 

 

Nasze Sreberko - 2016/2017

Aleksandra Mierzwa - wicemistrzyni województwa w skoku w dal z wynikiem 4,45m.

W dniu 27.09.2016 r. w Rzeszowie podczas Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w la, nasza uczennica Aleksandra Mierzwa, w skoku w dal uzyskała świetny wynik 4m 45 cm zdobywając srebrny medal i tytuł wicemistrzyni województwa. Drugi nasz uczeń, Kacper Lasota z wynikiem 4m 23 cm uplasował się na 15 miejscu. Do zawodów uczniów przygotowywał nauczyciel wf Jan Mach.

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS - 2016/2017

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Samorządy mają głos", którego celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego oraz wypracowanie mechanizmów współdecydowania uczniów o sprawach szkoły. 

Walne zebranie samorządów klasowych wyłoniło spośród siebie Szkolną Komisję Wyborczą, w skład której weszli: Zuzanna Kycia, kl.VIb – przewodnicząca, Gabriela Bucior, kl.I, Antonina Zabłotni, kl.IIb, Nikodem Kociołek, kl.III, Gabriela Kwitkowska, kl.IV, Jakub Harasiuk, kl.Vb. 

Komisja wyborcza po zebraniu od kandydatów specjalnych kart z głosami poparcia, wywiesiła listę kandydatów i ogłosiła początek kampanii wyborczej. Kampania trwała dwa tygodnie. W tym czasie kandydaci wyieszali w szkole swoje plakty i ulotki z programami wyborczymi, zachęcali do głosowania na siebie poprzez spotkania indywidualne i prezentację w klasach młodszych. Zespół projektu "Samorzady mają głos" prowadził akcję promującą uczestnictwo w wyborach oraz zorganizował debatę przedwyborczą kandydatów z uczniami i uczennicami naszej szkoły. Odbyła się ona w przeddzień wyborów, po lekcjach. Wzięli w niej udział kandydaci (13 osób)  oraz zainteresowani uczniowie (ok.30 osób). Debatę prowadził uczeń - Filip Fus. Powitał wszystkich uczestników, przedstawi plan debaty oraz zasady, które na niej będą obowiązywały. Kandydaci przedstawili swój program, następnie odpowiadali na pytania uczniów. W drugiej części debaty uczniowie dyskutowali o sprawach, którymi powinna zająć się Rada SU w bieżącej kadencji. Na koniec kandydaci zachęcali wyborców do głosowania na siebie. Prowadzący podsumował debatę i podziękował wszystkim za udział w niej. 

Również w tym dniu Komisja Wyborcza przygotowała lokal oraz wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia wyborów: urnę, listy klas i karty do głosowania. 

W dniu wyborów uczniowie przychodzili do lokalu w czasie przerw i głosowali w sposób tajny, zaznaczając nazwisko tylko jednego kandydata. Od pierwszej przerwy lokal wyborczy dosłownie pękał w szwach. Zdecydowana większość uczniów chciała oddać swój głos jak najszybciej. Po zakończeniu głosowania komisja dokonała przeliczenia głosów, sporządziła protokół i podała do publicznej wiadomości wyniki (przez szkolny radiowęzeł oraz tablicę ogloszeń). Pracom komisji przygładał się uczeń – obsertwator. W wyborach wzięło udział 194 uczniów, na 231 uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję 84% . Oddano 191 głosów ważnych. Wybory zostały przeprowadzone w sposób prwidłowy, zgodnie z Regulaminem SU naszej szkoły.

Oto wyniki wyborów: przewodniczącym szkoły został Bartek Larwa. Wskład Rady SU weszli także: Antonina Szmuc, Martyna Trębacz, Małgorzata Miś, Martyna Jakubowska, Urszula Działo, Roksana Baran, Kewin Witkowski, Patryk Skrzyński.

Spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia - 2016/2017

27 września 2016 r. w komańczańskim Klasztorze Sióstr Nazaretanek odbyło się spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Obecny rok liturgiczny przeżywamy jako Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, w tym też roku mija 60 lat od uwolnienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawiązując do wydarzeń ŚDM w Krakowie, tegoroczne spotkanie miało nieco inny charakter. Po przywitaniu uczniów i wychowawców rozpoczęło się uwielbienie Boga przez śpiew i taniec, które animowała p. Agnieszka  Gwóźdź. Tuż przed oficjalną częścią spotkania s. Angelika Borkowska powiedziała kilka słów o misji sióstr nazaretanek. W takiej atmosferze radości i modlitwy uczniowie przygotowywali się do kolejnej części uroczystości.

W spotkaniu wzięło udział ok. 600 dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami.

Wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe 20 Szkół:

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

Zespołu Szkół im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie,

Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich,

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ociece,

Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Komańczy,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim,

Liceum Ogólnokształcącego i. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim,

Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy,

Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu,

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej,

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Łańcucie,

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku,

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dydni,

Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kurzynie Średniej,

Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie,

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Partyni,

Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, w atmosferze ciszy i skupienia młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece wykonała przepiękny hymn szkoły. Chwilę później dzieci i młodzież z Leżajska, w imieniu Stowarzyszenia Szkół noszących imię ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego złożyło bukiet biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia.

Liturgii Eucharystycznej koncelebrowanej przez 18 kapłanów przewodniczył Ks. Arcybiskup Józef Michalik, którego przywitała młodzież z Komańczy. Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. W homilii ks. Arcybiskup przybliżył postać ks. Prymasa, jego oddanie Kościołowi i Ojczyźnie, a zarazem prostotę, którą się dzielił spotykając drugiego człowieka.

Na koniec Eucharystii Przełożona Domu – s. Bożena Gosztyła z radością podziękowała za obecność Ks. Arcybiskupowi, kapłanom, gościom oraz uczniom i wychowawcom, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć. Głos zabrał również p. Stanisław Fundakowski – wicekurator oświaty w Rzeszowie, który zachęcił młodzież, by pamiętała o tak wielkim Patronie, nawet gdy opuszczą mury swoich szkół. Na spotkaniu była również obecna Prezes Stowarzyszenia Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia p. Elżbieta Dmitrowska Kaduk.

Wyrazy wdzięczności skierowano wobec Wójta gminy Komańcza, p. Stanisławowi Bielawka, za pomoc i  zaangażowanie w organizacji uroczystości.

Tradycyjnie na koniec spotkania uczniowie mogli się poczęstować drożdżówkami i ciepłą herbatą.

Wszystkich uczestników spotkania ogarniamy modlitwą.

Siostry Nazaretanki w Komańczy

 

Żródło - http://nazaretanki.przemyska.eu