,,Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."

 

 

o-1_przeciągnięte.png

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp. Ojca Radomiła Andrzeja Wójcikowskiego

 

Bernardyna

naszego Kolegi i byłego Katechety 

w Szkole Podstawowej nr 3
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako pełen pogody ducha i radości przyjaciel, 

oddany swojej pracy z uczniami, zawsze gotowy nieść pomoc, dobre słowo

i kapłańską posługę potrzebującym.