Rada Rodziców prosi o wpłacanie składek wg stawki dotychczas obowiązującej: 

pierwsze dziecko – 30 zł, drugie – 20 zł, trzecie – 10 zł.

Uczniowie - Samorząd Uczniowski 2016/2017

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/17

 

su20162017 - 1

 

Bartek Larwa – przewodniczący

Antonina Szmuc – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Miś – skarbnik

Martyna Trębacz- skarbnik

Martyna Jakubowska - skarbnik

Roksana Baran – sekretarz

Patryk Skrzyński – sekretarz

Kewin Witkowski –  członek Rady

Michał Kociołek – członek Rady

 

Opiekunami SU zostały panie: Grażyna Olszowy, Ewa Rejman i Alicja Chmura.

Z poziomu klas I-III – panie: Jolanta Zygmunt i Barbara Papak.