Nauczyciele - Grono

Małgorzata Mach - dyrektor szkoły,

Elżbieta Wirska – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki

O. Klaudiusz Baran – nauczyciel religii

Alicja Chmura – nauczyciel przyrody

Daniel Domagała – nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Maciałek – nauczyciel historii

Jan Mach - nauczyciel wychowania fizycznego

Joanna Mazurek - nauczyciel języka angielskiego

Grażyna Olszowy – nauczyciel, bibliotekarz

Paweł Paluch – nauczyciel muzyki

Barbara Papak – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Maciej Peszko - nauczyciel języka angielskiego

Ewa Rejman - pedagog 

Jolanta Sanecka - nauczyciel języka polskiego, wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Sobejko - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Anna Szlajnda - wychowawca świetlicy

Katarzyna Szuty – nauczyciel matematyki

Małgorzata Szymula - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Anna Trębacz – nauczyciel informatyki, kierownik świetlicy

Andrzej Wyszyński - nauczyciel informatyki

Zofia Zagaja - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Jolanta Zygmunt - nauczyciel kształcenia zintegrowanego 

Alina Zygmunt - Kulesza - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Małgorzata Mach - nauczyciel biologii,

Elżbieta Berestka nauczyciel chemii, geografii, matematyki

Regina Żołynia - nauczyciel j. polskiego

o. Rufin Kyc - nauczyciel religii