Nauczyciele - Grono

Stanisław Filarowski - dyrektor szkoły

Barbara Papak – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Elżbieta Sobejko - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Małgorzata Szymula - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Zofia Zagaja - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Jolanta Zygmunt - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Alina Zygmunt - Kulesza - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

O. Klaudiusz Baran – nauczyciel religii

O. Rufin Kyc - nauczyciel religii

Jolanta Sanecka - nauczyciel języka polskiego, wiedza o społeczeństwie

Regina Żołynia - nauczyciel j. polskiego

Elżbieta Berestka - nauczyciel chemii, geografii, matematyki

Katarzyna Szuty – nauczyciel matematyki

Elżbieta Wirska – nauczyciel matematyki, fizyki

Alicja Chmura – nauczyciel przyrody

Małgorzata Mach - nauczyciel biologii

Ewa Kwitkowska – nauczyciel j. niemieckiego

Marta Maciałek – nauczyciel historii, j. niemieckiego

Joanna Mazurek - nauczyciel języka angielskiego

Maciej Peszko - nauczyciel języka angielskiego

Anna Trębacz – nauczyciel informatyki, kierownik świetlicy

Andrzej Wyszyński - nauczyciel informatyki

Małgorzata Mach - nauczyciel plastyki, logopeda

Paweł Paluch – nauczyciel muzyki

Daniel Domagała – nauczyciel wychowania fizycznego

Jan Mach - nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Rejman - pedagog 

Grażyna Olszowy – nauczyciel, bibliotekarz

Anna Szlajnda - wychowawca świetlicy