2.jpg

Cream_Flowers_Girlfriend_Birthday_Card_1.jpg

INNOWACJA - APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Autorka innowacji: Ewa Rejman

Cele: rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. 

Realizacja programu przyczynia się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.