Rada Rodziców

numer konta

Bank PeKaO S.A: 

71 1240 2630 1111 0010 4874 2433

 

Decyzją RR, należy dokonywać wpłat w wysokości 20 zł za dziecko.

Rada Rodziców

numer konta

Bank PeKaO S.A: 

71 1240 2630 1111 0010 4874 2433

logomuks