NARODOWE CZYTANIE 2018

Protokół KONKURSU PLASTYCZNEGO - „ Moje szklane domy - marzenia czynią nas wielkimi."

Biblioteka - O bibliotece

Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na piętrze z wydzieloną częścią na czytelnię, jej zbiory liczą około 5 tys. woluminów.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Uczniowie mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.