Biblioteka - O bibliotece

Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na piętrze z wydzieloną częścią na czytelnię, jej zbiory liczą około 5 tys. woluminów.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Uczniowie mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

 

Rada Rodziców

numer konta

Bank PeKaO S.A: 

71 1240 2630 1111 0010 4874 2433

logomuks