Biblioteka - Regulamin biblioteki

REGULAMIN biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku

1. Ze zbiorów biblioteki może korzystać nieodpłatnie każdy uczeń i pracownik szkoły. 

2. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:  

800 – 1400

3. Zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży      wierzchniej itp. 

4. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki . 

5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, egzaminów, itp., ma prawo do  korzystania z większej ilości książek . 

6. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów – 2 tygodnie. 

7. W wyjątkowych sytuacjach czytelnik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem. 

8. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.

9. Każdy czytelnik ma obowiązek dbania o estetykę książki, jeżeli zauważy uszkodzenia, zgłasza je bibliotekarzowi.

10. W przypadku zgubienia książki, czytelnik musi ją odkupić lub zwrócić książkę o tej samej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.  

11. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym uczniowie mogą korzystać tylko na terenie biblioteki.  

12. Każdy czytelnik ma obowiązek zwrócić wypożyczone książki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

14. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczniom w nauce.

Rada Rodziców

numer konta

Bank PeKaO S.A: 

71 1240 2630 1111 0010 4874 2433

logomuks