Szkoła - Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego

ul. 11 listopada 8

37-300 Leżajsk

tel. (0-17) 242 16 49

Rada Rodziców

numer konta

Bank PeKaO S.A: 

71 1240 2630 1111 0010 4874 2433

logomuks