Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3lezajsk@gmail.com

W sierpniu 2023 r. w czasopiśmie Chrońmy Przyrodę Ojczystą ukazał się artykuł pt. „Gryziel zachodni Atypus affinis – rzadki gatunek chronionego pająka w okolicach Leżajska” opracowany przez Macieja Szałajko, Grzegorza Barygę, Wojciecha Barygę i Małgorzatę Mach.

Historia tej publikacji zaczęła się jesienią poprzedniego roku. Pewnego dnia chłopcy wraz z tatą, p. Bartłomiejem Barygą, podczas jednej ze swoich wypraw do lasu zaobserwowali niezwykle wyglądającego pająka. Przechodził przez drogę leśną prowadzącą do Rezerwatu Przyrody „Suchy Łuk”. Okazało się, że jest to bardzo rzadki chroniony gatunek. Dzięki p. Aleksandrze Peszko-Kozłowskiej udało nam się skontaktować z p. dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Agnieszką Nobis, a za jej pośrednictwem z p. dr. Robertem Rozwałką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pan doktor, który napisał już kilka artykułów dotyczących gryzieli, oznaczył dla nas ten gatunek i udzielił wskazówek, gdzie go szukać. Pani doktor pojechała z nami w teren i dokładnie opisała siedlisko zajmowane przez pająka.

Podczas tej wyprawy pod darniami mchu znaleźliśmy kilka walcowatych oprzędów łownych, a w jednym z nich znajdowała się samica.

Gryziel zachodni Atypus affinis jest jednym z trzech gatunków gryzieli. W Polsce są obecnie potwierdzone tylko cztery stanowiska tego gatunku, to odkryte przez nas, w okolicy Rezerwatu Przyrody „Suchy Łuk”, jest nowe. Nie jest łatwo spotkać te pająki, nie tylko dlatego, że rzadko występują, ale też dlatego, że prowadzą skryty tryb życia. Za pomocą chelicer kopią podziemne pionowe korytarze, w których spędzają czas, na powierzchnię jesienią wychodzą tylko samce, które wędrują w poszukiwaniu partnerek do rozrodu. Właśnie takiego wędrującego samca spotkali chłopcy i od niego zaczęła się cała przygoda. Gryziele polują za pomocą zamaskowanych oprzędów łownych, w które wpadają owady.

Kolejnym etapem było napisanie tekstu artykułu, co udało się dzięki bardzo dużej pomocy p. dr hab. Agnieszce Nobis, za co serdecznie dziękujemy. Wysłaliśmy go do wydawnictwa i teraz jest dostępny do przeczytania na stronie:

https://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=382

http://panel.iop.krakow.pl//uploads/wydawnictwa_artykuly/b23dbc9872eaadf7101f1d72e6a5237386506459.pdf

Małgorzata Mach

 

,,Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji." /Maria Dąbrowska/

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i ochrony praw autorskich. W jego obchody włączyli się w tym roku również uczniowie kl. 4b, 5a i 6b, podejmując ze swoją polonistką Jolantą Sanecką różnego rodzaju działania zachęcające młodych ludzi do sięgnięcia po książkę. Dzieci pracowały metodą projektu.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest ochrona własności intelektualnej za pomocą praw autorskich, poznali światowe stolice książki, dyskutowali nt. korzyści płynących z czytania, uczestniczyli w klasowych konkursach literackich i czytelniczych. Każdy uczeń miał także za zadanie wybrać swoją ulubioną książkę, nie musiała to być lektura szkolna, przynieść ją na lekcję i tak zaprezentować, aby zachęcić koleżanki i kolegów do jej przeczytania. Pomysłów było tyle, ilu biorących w zadaniu uczniów. Byli też i tacy, którzy nie poprzestali na przedstawieniu jednej książki!
Ponadto uczniowie kl. 4b sprawdzili się jako autorzy pierwszych tekstów literackich. Każdy napisał własną baśń, stworzył do niej szatę graficzną i gotową książeczkę zaprezentował kolegom. Powstały ciekawe prace!

Warto dodać, iż w szkolnym konkursie literacko - plastycznym ,,Książka górą!", którego hasło przewodnie w tym roku brzmiało: ,,W świecie ballad Adama Mickiewicza" - nagrody zdobyli:
Weronika Cwynar - kl. 4b, Anna Kordas - kl. 5a, Martyna Derylak - kl. 6b, Aleksandra Kania - kl. 6b, Hanna Baryga - kl. 8b i Karolina Burek - kl. 8b.
Organizatorkami konkursu, w którym co roku biorą udział uczniowie z klas 4 - 8 są p. Jolanta Sanecka i p. Grażyna Olszowy.

Dziękujemy wszystkim uczniom, który zgłosili swoje prace do konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W tym roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Historyczny. 

Celem konkursu było przede wszystkim zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii. Zarówno tej bliższej, dotyczącej dziejów Polski, jak i tej, która obejmuje wiedzę o przeszłości Europy i świata.

Konkurs organizowany był w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
Igor Popowicz - zdobył dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (zajął 1 miejsce w województwie, 6 w kraju)
Ernest Sokół – dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach piątych (1 miejsce w województwie, 15 w kraju)
Miłosz Świdrak - dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach szóstych (1 miejsce w województwie, 10 w kraju)
Szymon Polit - dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach siódmych (1 miejsce w województwie, 15 w kraju)
Oliwia Kochman - dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach ósmych (3 miejsce w województwie, 23 w kraju)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Szkolnym Koordynatorem Konkursu była  p. Marta Maciałek

Rozumienie czytanego tekstu literackiego, popularnonaukowego czy publicystycznego nie jest umiejętnością prostą i oczywistą. Sporych trudności może również przysparzać odczytanie i przetworzenie informacji z tabeli lub wykresu. W dobie kultury obrazkowej - czytać, nie musi zatem oznaczać - rozumieć. 

Aby temu zapobiec i pomóc uczniom w ćwiczeniu cennych umiejętności, przydatnych nie tylko na sprawdzianie ósmoklasisty, ale i w codziennym życiu, od wielu lat organizowany jest w naszej szkole konkurs czytania ze zrozumieniem ph. ,,Czytam, rozumiem i wiecej umiem" z zakresu języka polskiego i matematyki. Co roku z zadaniami wymagającymi analizy różnego rodzaju tekstów zmagają się uczniowie najstarszej klasy w szkole, niegdyś szóstoklasiści, od kilku lat ósmoklasiści. Jest to również forma sprawdzenia się przed egzaminem. 

Inicjatorkami i organizatorkami konkursu są p. Jolanta Sanecka i p.Elżbieta Wirska.

W tym roku zwycięzcą konkursu został Bartłomiej Karp z kl. 8a, który może śmiało o sobie powiedzieć, że nie tylko dobrze czyta, ale i rozumie czytany tekst. Potrafi na jego podstawie formułować odpowiednie wnioski. Bartek poradził sobie również z zadaniami typowo matematycznymi. 

W konkursie przyznano także wyróżnienia, które otrzymali: Aleksander Kiełbowicz z kl. 8b, Wojciech Polak - kl. 8a, Katarzyna Fus - kl. 8a i Bartosz Filipek - kl. 8a. 

Gratulujemy, a za rok do sprawdzenia swoich umiejętności zapraszamy obecnych siódmoklasistów.

W dniu 17 maja br. uczniowie kl.5a i 6b wraz z wychowawczyniami p. Joanną Mazurek i p. Jolantą Sanecką oraz opiekunami p. Elżbietą Wirską i p. Pauliną Leniart uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa.

Spacer z przewodnikiem w Ojcowskim Parku Narodowym pozwolił zdobyć wiedzę nt. walorów turystyczno - przyrodniczych okolicy, rzeźby terenu, geologii i historii parku oraz ciekawych legend związanych z regionem. Uczniowie zobaczyli również Zamek w Ojcowie i Maczugę Herkulesa. Duże zaineresowanie niektórych uczestników wyprawy wzbudziło znajdujące się w Dolinie Prądnika, niedaleko Bramy Krakowskiej - Źródło Miłości. Koniecznie chcieli spróbować wypływajacej z niego wody. Był też oczywiście czas na kupowanie pamiątek i wspólny posiłek. 

Dużą atrakcją było zwiedzanie pogrążonej w tajemniczych ciemnościach Jaskini Nietoperzowej - największej jaskini Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści przewodnika m.in. o kręconych tu scenach filmu ,,Ogniem i mieczem", podziwiali efektowne nacieki, olbrzymie kotły wirowe w stropie jaskini, między którymi można było dostrzec liczne nietoperze.

Mimo deszczowej pogody, wycieczka się udała, wszystkim humory dopisywały, a co najważniejsze spędziliśmy wspólnie czas - aktywnie i w pięknych okolicznościach przyrody.

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

W dniu 29 maja 2023 r. w świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych, kształtowanie umiejętności pięknego czytania orazuczenie się rywalizacji w miłej atmosferze. 

W trakcie konkursu uczestnicy czytali wybrany (wylosowany przez siebie) fragment utworu kl. I-Jan Grabowski ,,Czarna owieczka”, kl. II-Lucyna Krzemieniecka

,,Z przygód krasnala Hałabały”, kl. III- Kornel Makuszyński ,,Awantura o Basię”. Reprezentanci klas świetnie zaprezentowali swoje umiejętności. Z przyjemnością słuchało się wybranych fragmentów tekstu. Jury w składzie p. Elżbieta Sobejko,

p. Grażyna Olszowy, p. Barbara Papak brało pod uwagę następujące elementy: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz interpretację czytanego tekstu.

Po naradzie komisja wyłoniła najlepszych w trzech kategoriach.

Kl. I
Mistrz – Milena Bielecka
Wicemistrz – Maria Lasota, Marlena Rydz

Kl. II
Mistrz- Filip Chryń, Aleksandra Sieradzka
Wicemistrz- Zofia Mul, Aniela Wawrzak

Kl. III
Mistrz- Dawid Federkiewicz, Franciszek Kozłowski
Wicemistrz – Lena Rup, Paweł Więcław

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Chętnych uczniów zapraszamy za rok.