Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

 

Walne zebranie samorządów klasowych wyłoniło spośród siebie Szkolną Komisję Wyborczą, w skład której weszli: Maata Miś, kl.VIIa – przewodnicząca, Szymon Warzybok, kl.Ia, Gabriela Bucior, kl.IIa, Hanna Baryga, kl.IIIb, Marlena Kotulska, kl.IVc, Julia Gwóźdź, kl.Va, Magdalena Pawul, kl.VIa. 

Komisja wyborcza po zebraniu od kandydatów Kart z głosami poparcia, ustaliła i wywiesiła dwie listy kandydatów: do Rady Małego Samorządu i Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz ogłosiła początek kampanii wyborczej. Kampania trwała dwa tygodnie. W tym czasie kandydaci wyieszali w szkole swoje plakty i ulotki z programami wyborczymi i w ten sposób zachęcali do głosowania na siebie. Na zakończenie kampanii wyborczej Szkolna Komisja Wyborcza    zorganizowała dwie debaty przedwyborcze z udziałem kandydatów z klas I-IV oraz kandydatów z klas V -VII dla wszystkich chętnych uczniów.  

Szkolna Komisja Wyborcza przygotowała lokal do głosowania oraz wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia wyborów: urnę, listy klas i karty do głosowania, po raz pierwszy były to 4 rodzaje kart: do Rady Małego Samorządu, Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz 2 karty wyboru opiekunów.

W dniu wyborów uczniowie przychodzili do lokalu w czasie przerw i głosowali w sposób tajny, zaznaczając nazwisko tylko jednego kandydata na każdej z kart. Od pierwszej przerwy lokal wyborczy dosłownie pękał w szwach. Zdecydowana większość uczniów chciała oddać swój głos jak najszybciej. Po zakończeniu głosowania komisja dokonała przeliczenia głosów, sporządziła protokół i podała do publicznej wiadomości wyniki (przez szkolny radiowęzeł oraz tablicę ogloszeń). Pracom komisji przygładał się uczeń – obsertwator. W wyborach wzięło udział 140 uczniów z klas I-IV i 105 uczniów z klas V-VII , na 275 uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję 89%. Wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem SU naszej szkoły.

W wyniku przeprowadzonych wyborów została powołana: 

Rada Małego Samorządu w składzie:

Marcel Kotuła, kl.IVa – przewodniczący

Julia Paładiczuk, kl.IVb i  Antoni Tutka, kl.IIIa – wiceprzewodniczący

Zuzanna Jajak, kl.IVc i  Maja Żuraw, kl.IIIb – członkowie

Opiekunami  RMS zostały: Elżbieta Sobejko i Jolanta Zygmunt.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły weszli:

Magdalena Murdzia, kl.VIb – przewodnicząca

Maciej Gdula, kl.VIIa – wiceprzewodniczący

oraz członkowie: Antonina Szmuc, kl.VIIb,  Bartek Larwa, kl.VIIb, Michał Kotulski, kl.VIIa, Michał Hospod, kl.VIa, Adrian Mroczkowski, kl.VIa, Szymon Rakowicz, kl.Va.

Opiekunami Rady SU Szkoły zostali: Ewa Rejman i Andrzej Wyszyński.