Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

 

Komisja wyborcza po zebraniu od kandydatów specjalnych kart z głosami poparcia, wywiesiła listę kandydatów i ogłosiła początek kampanii wyborczej. Kampania trwała dwa tygodnie. W tym czasie kandydaci wyieszali w szkole swoje plakty i ulotki z programami wyborczymi, zachęcali do głosowania na siebie poprzez spotkania indywidualne i prezentację w klasach młodszych. Zespół projektu "Samorzady mają głos" prowadził akcję promującą uczestnictwo w wyborach oraz zorganizował debatę przedwyborczą kandydatów z uczniami i uczennicami naszej szkoły. Odbyła się ona w przeddzień wyborów, po lekcjach. Wzięli w niej udział kandydaci (13 osób)  oraz zainteresowani uczniowie (ok.30 osób). Debatę prowadził uczeń - Filip Fus. Powitał wszystkich uczestników, przedstawi plan debaty oraz zasady, które na niej będą obowiązywały. Kandydaci przedstawili swój program, następnie odpowiadali na pytania uczniów. W drugiej części debaty uczniowie dyskutowali o sprawach, którymi powinna zająć się Rada SU w bieżącej kadencji. Na koniec kandydaci zachęcali wyborców do głosowania na siebie. Prowadzący podsumował debatę i podziękował wszystkim za udział w niej. 

Również w tym dniu Komisja Wyborcza przygotowała lokal oraz wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia wyborów: urnę, listy klas i karty do głosowania. 

W dniu wyborów uczniowie przychodzili do lokalu w czasie przerw i głosowali w sposób tajny, zaznaczając nazwisko tylko jednego kandydata. Od pierwszej przerwy lokal wyborczy dosłownie pękał w szwach. Zdecydowana większość uczniów chciała oddać swój głos jak najszybciej. Po zakończeniu głosowania komisja dokonała przeliczenia głosów, sporządziła protokół i podała do publicznej wiadomości wyniki (przez szkolny radiowęzeł oraz tablicę ogloszeń). Pracom komisji przygładał się uczeń – obsertwator. W wyborach wzięło udział 194 uczniów, na 231 uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję 84% . Oddano 191 głosów ważnych. Wybory zostały przeprowadzone w sposób prwidłowy, zgodnie z Regulaminem SU naszej szkoły.

Oto wyniki wyborów: przewodniczącym szkoły został Bartek Larwa. Wskład Rady SU weszli także: Antonina Szmuc, Martyna Trębacz, Małgorzata Miś, Martyna Jakubowska, Urszula Działo, Roksana Baran, Kewin Witkowski, Patryk Skrzyński.