Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

Dn. 7. 10. 2019 r. odbyły się  w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Walne zebranie samorządów klasowych wyłoniło spośród siebie Szkolną Komisję Wyborczą,  w skład której weszli przedstawiciele z każdego poziomu klas.

Komisja wyborcza po zebraniu od kandydatów specjalnych kart z głosami poparcia, wywiesiła listę kandydatów i ogłosiła początek kampanii wyborczej. Kampania trwała około trzech tygodni. W tym czasie kandydaci wywieszali w szkole swoje plakaty i ulotki z programami wyborczymi, zachęcali do głosowania na siebie poprzez spotkania indywidualne i prezentację w klasach młodszych.

W przeddzień wyborów Komisja przygotowała lokal oraz wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia wyborów: urnę, listy klas i karty do głosowania. Uczniowie przychodzili do lokalu w czasie przerw i głosowali w sposób tajny, zaznaczając nazwisko tylko jednego kandydata. W głosowaniu powszechnym uczniowie wybierali również opiekunów Rady Samorządu. Od pierwszej przerwy lokal wyborczy dosłownie pękał w szwach. Zdecydowana większość uczniów chciała oddać swój głos jak najszybciej. Po zakończeniu głosowania komisja dokonała przeliczenia głosów, sporządziła protokół i podała do publicznej wiadomości wyniki.  

Przewodniczącym szkoły ostał Patryk Skrzyński, wiceprzewodniczącą – Roksana Baran. W skład Rady SU weszli: Adrian Mroczkowski, Milena Berestka, Antonina Grabarz, Bartłomiej Karp, Antoni Tutka, Alicja Czerwonka, Julia Paładiczuk, Maja Żuraw. Opiekunami Rady SU zostały: p.Marta Maciałek i p.Ewa Rejman.

Do Rady Małego Samorządu weszli: Karolina Kuźniar – przewodnicząca oraz: Mikołaj Kłos, Hubert Żuraw, Szymon Warzybok, Krzysztof Karp. Opiekunami Małego Samorządu zostali: o.Rufin Kyc i p.Alina Zygmunt-Kulesza.