Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

Burmistrz Leżajska informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych planuje się utworzenie 6 oddziałów:

SP1 – 1 oddział

SP2 – 3 oddziały

SP3 – 2 oddziały.

W SP2 i SP3 są jeszcze wolne miejsca, w tym dla uczniów spoza Leżajska.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o kontakt w tej sprawie z dyrektorami szkół.