Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM) 

1. Z ICIM mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki. 

2. Komputery służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać ich do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier, zabaw, wchodzenia na czat i blog.

3. Programy edukacyjne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej. 

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów (np. gadu-gadu) i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. 

5. Aby korzystać z zainstalowanych programów, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem. 

6. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze należy dokonać imiennego wpisu w zeszycie. 

7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

8. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie. 

9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 

10. NIE WOLNO włączać ani rozłączać kabli zasilających. 

11.NIE WOLNO dokonywać jakichkolwiek napraw i samowolnie manipulować sprzętem. 

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów

należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi. 

13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza. 

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.