Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

BUDOWA

Z inicjatywą powstania szkoły wyszli mieszkańcy naszego miasta na przełomie lat 80 i 90, chociaż pomysł rodził się już w latach 60. Tak naprawdę ostateczną inicjatywę podjęły władze miasta z obecnym Burmistrzem Tadeuszem Trębaczem, i w 1997 roku w obecności Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski Józefa Zycha, przedstawicielami Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, budowniczych EXBUDU obecnie SKANSKA, wmurowano kamień węgielny. Następnie budowę szkoły kontynuowali burmistrz J. Wylaź i ówczesne władze miasta i aż trudno uwierzyć, że ten mało ciekawy pejzaż przerodził się w tak piękny budynek.

OTWARCIE SZKOŁY

Otwarcie szkoły nastąpiło 3 września 2001 roku. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. a następnie przed budynkiem szkoły spotkali się zaproszeni goście, a więc biskup Stefan Moskwa, władze miasta z jej przewodniczącym A. Fleszarem, ówczesny burmistrz J. Wylaź, przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych oraz rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy nowej szkoły. Otwarcie szkoły połączono z nadaniem jej imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, co związane było z Rokiem Prymasowskim. Szkoła od władz miasta otrzymała sztandar, w drzewce, którego wbito pamiątkowe gwoździe. Następnie dyrektor szkoły Elżbieta Dmitrowska Kaduk przejęła sztandar od władz miasta i przekazała go społeczności uczniowskiej. Po poświęceniu budynku nastąpiło przecięcie wstęgi, czyli symboliczne otwarcie szkoły. W budynku odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona szkoły. 

EDUKACJA

Głównym zadaniem szkoły jest nauka. W ciągu 5 lat udało się doposażyć placówkę w pomoce dydaktyczne, urządzić sale komputerowe, sale lekcyjne, sale gimnastyczne oraz wypracować takie metody nauczania, aby osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i różnych konkursach, turniejach i zawodach. Możemy poszczycić się wynikami sprawdzianu np. w 2005 roku wysoki, ostatnio wyżej średni. Uczniowie nasi  bardzo lubią aktywne metody nauczania czy to na języku polskim, informatyce czy na wychowaniu fizycznym, gdzie oprócz ćwiczeń sprawnościowych są i takie, które korygują wady postawy.  

Dzięki władzom naszego miasta szkoła prowadzi bezpłatnie wiele zajęć pozalekcyjnych, w ramach, których nauczyciele realizują ciekawe autorskie programy.