Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3lezajsk@gmail.com

INFORMACJA

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

ZAPISY DO SZKOŁY

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić dostępny na stronie internetowej lub sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. - pobierz plik

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  odbywać się będzie w dniach od 13.03.2023 – 15.03.2023 r. w godzinach od 8:00 – 17:00 w sekretariacie szkoły.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się 
w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

Obwód szkoły: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bernardyńska, Borki, Przytorze, Ks. Czesława Brody, Wł. Broniewskiego, Długa, Fabryczna, Franciszkańska, Hutnicza, Kąty, J. Kilińskiego, Klasztorna, W. Kossaka, Tadeusza. Kościuszki, Leśna, Leśników, Łąkowa, J. Matejki, Adama Mickiewicza od nr 120, Narodowej Organizacji Wojskowej, Burmistrza Nowińskiego, Odległa, E. Orzeszkowej, Pl. Mariacki, Podleśna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Przemysłowa, K. Pułaskiego, Siedlanka, Słoneczna, Sosnowa, Tomasza Michałka, J. Tuwima, Warszawska, St. Wyspiańskiego, Zielona, S. Żeromskiego. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 marca 2023 r. 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają wolę uczęszczania w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 20.03.2023 do 24.03.2023 r.

Deklaracja potwierdzająca wybór szkoły - pobierz plik 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 27 marca 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, po rekrutacji podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu - pobierz plik

Terminy rekrutacji uzupełniającej do klasy I szkoły podstawowej:

 Etap rekrutacji uzupełniającej  Termin
 Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły   od 04.05.2023 r. do 09.05.2023 r.
 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  12.05.2023 r.
 Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej  od 15.05.2023 r. od 17.05.2023 r.
 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  31.08.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzanie danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych i dzieci w związku z rekrutacją / kontynuacja uczęszczania dziecka do szkoły - pobierz plik