Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3lezajsk@gmail.com

,,Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” 

Jan Paweł II

Pamiętając o historii narodu polskiego i wychodząc naprzeciw słowom Jana Pawła II oraz programowi wychowawczemu naszej szkoły, uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W murach przepięknej leżajskiej bazyliki społeczność szkolna obejrzała okolicznościowy program słowno- muzyczny, a później wzięła udział w mszy świętej w intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców a także ojczyzny.

Część artystyczną uroczystości przygotowali p. Regina Żołynia, p. Jolanta Zygmunt, p. Paweł Paluch. Mszę odprawił katecheta ojciec Eliasz.

O nagłośnienie zadbał nasz nieoceniony Mateusz Golik z klasy 8b.

W naszej szkole odbył się konkurs o tytuł ,,Mistrza Ortografii” zorganizowany dla uczniów klas IV- VIII. Jego uczestnicy mieli okazję sprawdzić, w jakim stopniu opanowali zasady polskiej ortografii i interpunkcji.

Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach i dwóch kategoriach wiekowych:  

I kategoria klasy IV-VI 

II kategoria klasy VII-VIII.

W roku szkolnym 2022/2023 Mistrzami Ortografii w kategorii klas IV- VI zostali:

Kamil Szewczyk 6a

Natalia Kusy 6b

Miłosz Świdrak  6b

a w kategorii klas VII-VIII

Oliwia Kochman 8a

Jakub Pęcak 8b.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorki Jolanta Sanecka i Regina Żołynia.

W pierszym półroczu zorganizowaliśmy kilka ważnych akcji charytatywnych. Przeprowadziliśmy zbiórkę "Góra Grosza", podczas której zebraliśmy 330 zł, aby wspomóc rodzinne domy dziecka.

Nasi młodzi wolontariusze roprowadzali wśród uczniów kartki i kalendarzyki na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych, której przekazaliśmy 330 zł. Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy kiermasz wypieków świątecznych. Tu kwota była imponująca – 1750 zł. Zarząd Kola Wolontariatu postanowił przekazać te pieniądze dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci  (1000 zł) oraz Schroniska dla Zwierząt "Kundelek" (750 zł).

W dniu 27 lutego przedstawiciele Koła Wolontariatu pojechali do tych placówek, aby przekazać darowizny. W schronisku "Kundelek" uczniowie mieli okazję zapoznać się z jego działalnością oraz wyprowadzić jednego z mieszkańców na spacer.  Była to suczka Kara. W hospicjum również również uzyskaliśmy informację, jak można  wspierać podopiecznych tej placówki.

W naszej szkole w I półroczu był realizowany innowacyjny program profilaktyczny "ISKRA ODPORNOŚCI".

Do realizacji programu zaprosiło nas Centrum Pozytywnej Edukacji z Warszawy – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli we współpracy z angielską fundacją Partnership for Children. Projekt pilotażowy z zakresu rozwijania umiejętności życiowych dzieci i młodzieży był realizowany w 13 szkołach w Polsce.

Program jest adresowany do uczniów w wieku 11–15 lat. Jego celem jest wzmacnianie odporności psychicznej, rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, w tym radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Składał się z 11 zajęć, realizowanych cyklicznie, raz w tygodniu. 

Pilotażowa realizacja programu ISKRA Odporności miała na celu sprawdzenie skuteczności oddziaływania na uczestników w polskim systemie edukacji, przydatności dla wskazanej grupy wiekowej i poszukiwanie optymalnych sposobów realizacji zajęć z uczniami. 

Specjaliści alarmują, że stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ostatnich latach pogarsza się. Po trudnym czasie pandemii koronawirusa COVID-19, nauczaniu zdalnym, trwającej od lutego wojnie na Ukrainie program, mający na celu zadbanie o dobrostan emocjonalny i wzmacniający odporność psychiczną uczniów, jest bardzo potrzebny.

Uczniowie klasy VI, którzy brali udział w pilotażu programu, angażowali się w zajęcia, chętnie wykonywali różne zadania, zdobywali nowe umiejętności radzenia sobie w życiu. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znaleźliśmy się w gronie 13 szkół w Polsce, które dostały zaproszenie do realizacji "ISKRY ODPORNOŚCI".

,,Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,

że tylko to wszystko, co robimy dla innych, 

jest tym, co naprawdę warto robić."

Lewis Carroll

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, iż nasz projekt w programie ,,Sportowo Kulturalnie Lokalnie" uzyskał ogromne poparcie i zdobył ponad 40 000 głosów! 

Tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie modernizacji boiska sportowego przy naszej szkole na kwotę 75 000 zł! Program, w którym wzięliśmy udział jest organizowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim uczestnikom gier loteryjnych w Totalizatorze Sportowym, którzy zagłosowali na projekt. Nowe boisko przyniesie wielką radość uczniom, pozwoli im rozwijać pasje sportowe oraz będzie przez lata służyć całej społeczności szkolnej.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, dziękujemy za wsparcie naszych działań i duże zaangażowanie, dzięki czemu mogliśmy zrealizować zamierzone cele.

Równocześnie składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023.