Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3lezajsk@gmail.com

W dniu 10 czerwca obchodziliśmy Szkolny Dzień Profilaktyki, w tym roku pod hasłem: „Komputer – umiar i rozwaga”. W ramach tego wydarzenia uczniowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt.”Historia pewnej Kasi i jej przyjaciela”, przygotowane przez uczniów klas VII-VII pod kierunkiem p.Ewy Rejman. Tematem przedstawienia były zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieumiejętne korzystanie z nowych mediów, przede wszystkim z komputera. Obchody Dnia Profilaktyki uświetniły pokazy taneczne Ziemi Leżajskiej i Małej Ziemi Leżajskiej.

W dniu 7 czerwca nasz Klub Mediatorów Rówieśniczych uczestniczył w Kongresie Mediatorów w Rzeszowie. Na to wydarzenie zjechało się 250 mediatorów z całego Podkarpacia. Kongres odbywał się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch, która otworzyła uroczystość. W programie był wykład sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie na temat sprawiedliwości naprawczej, symulacje mediacji, warsztaty edukacyjne dla mediatorów oraz prezentacje kilku szkół, które dzieliły się dobrymi praktykami na temat działalności klubów mediatorów rówieśniczych. Jedną z takich prezentacji przygotowała nasza szkoła. Mediatorki z SP3 opowiedziały o ciekawych działaniach, które prowadzimy, m.inn. w ramach organizacji Dnia Życzliwości. Nasza prezentacja bardzo się spodobała, otrzymaliśmy dużo pozytywnych informacji zwrotnych, m.inn. pochwałę od Pani Kurator. Kongres zakończyły tańce integracyjne, przygotowane przez Szkołę Podstawową w Kamieniu Prusinie.