2.jpg

Cream_Flowers_Girlfriend_Birthday_Card_1.jpg

INNOWACJA - SIATKÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Autor innowacji: Jan Mach

Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowy rozwój cech motorycznych, nabycie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej i rekreacyjno-zdrowotnej, wdrożenie do współzawodnictwa zespołowego, wdrażanie zasad fair play.