Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

INNOWACJA - SIATKÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Autor innowacji: Jan Mach

Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowy rozwój cech motorycznych, nabycie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej i rekreacyjno-zdrowotnej, wdrożenie do współzawodnictwa zespołowego, wdrażanie zasad fair play.