NARODOWE CZYTANIE 2018

Protokół KONKURSU PLASTYCZNEGO - „ Moje szklane domy - marzenia czynią nas wielkimi."

INNOWACJA - SIATKÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Autor innowacji: Jan Mach

Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowy rozwój cech motorycznych, nabycie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej i rekreacyjno-zdrowotnej, wdrożenie do współzawodnictwa zespołowego, wdrażanie zasad fair play.