2.jpg

Cream_Flowers_Girlfriend_Birthday_Card_1.jpg

INNOWACJA - TANIEC SPOSOBEM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Autorka innowacji: Grażyna Olszowy

Cele: Kształtowanie postaw i nawyków odpowiedzialności za siebie i innych, panowania nad emocjami, przełamywanie nieśmiałości. Wzbogacanie programów edukacyjnych o alternatywne sposoby przyswajania wiedzy, metody artystyczne - taniec. Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym.