Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl

Dnia 3 października odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Cały proces wyborczy został przeprowadzony przez Szkolną Komisję Wyborczą, powołaną przez Walne Zebranie samorządów klasowych.

Wybory zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z nowym Regulaminem SU, co oznacza, że od tego roku mamy jeden wspólny Samorząd. Kandydaci przez dwa tygodnie prowadzili kampanię wyborczą poprzez akcje plakatowe oraz bezpośrednie spotkania z wyborcami.  Uczniowie mieli możliwość oddania głosu w sposób bezpośredni w lokalu wyborczym, w który zmieniła sie tego dnia szkolna świetlica. Każdy z uczniów otrzymał dwie karty do głosowania:  na przewodniczącego szkoły oraz opiekuna SU. 

Frekwencja wyborcza była bardzo wysoka, wyniosła 91%.  To budujące, że młodzież aktywnie angażuje się w życie szkolne i wdraża się do przestrzegania reguł demokracji w życiu społecznym.

Komisja Wyborcza, po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki. Przewodniczącym  Rady Samorządu Uczniowskiego został Krzysztof Karp z klasy 8a. Gratulujemy nowemu przewodniczącemu oraz wszystkim, którzy weszli w skład Rady. Życzymy Wam owocnej pracy podczas Waszej kadencji i doberj wszpółpracy z opiekunami.