Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
ul. 11 listopada 8, 37-300 Leżajsk
(0-17)2421649
sp3@miastolezajsk.pl
Dokumenty szkolne
POBIERZ  Statut, WSO, Ceremoniał Szkoły (09.2023) - pdf 547 kB
POBIERZ Program wychowawczo-profilaktyczny - pdf 127 kB
POBIERZ Złote zasady kulturalnego zachowania - pdf 267 kB
POBIERZ System informowania rodziców uczniów o sytuacjach, zdarzeniach w szkole - pdf 97 kB
POBIERZ Regulamin wycieczki turystyczno krajoznawczej - pdf 240 kB
POBIERZ Regulamin konkursu „Talent Roku” - pdf 164 kB
POBIERZ Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją - pdf 317 kB
POBIERZ Procedury postępowania w przypadku 
zagrożenia terrorystycznego - pdf 211 kB
POBIERZ Procedury dowozu dzieci na zajęcia pływania - pdf 41 kB
POBIERZ Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy - pdf 52 kB
POBIERZ Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - pdf 149 kB
POBIERZ Procedury interwencji kryzysowej - pdf 517 kB
POBIERZ Regulamin Rady Pedagogicznej - pdf 179 kB
POBIERZ Zasady Przyjmowania, Rozpatrywania i Załatwiania Skarg i Wniosków - pdf 75 kB
POBIERZ Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - pdf 116 kB
POBIERZ Zagrożenia i działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów - pdf 268 kB
POBIERZ Zasady kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania - pdf 56kB
POBIERZ Dni wolne od zajęc dydaktyczno-wychowawczych 20223/2024 - pdf
POBIERZ Harmonogram wywiadówek 2023/2024 - pdf
POBIERZ Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 - pdf